Tullverkets förutsättningar att motverka smuggling

Skriftlig fråga 2020/21:530 av Anne Oskarsson (SD)

Anne Oskarsson (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

De senaste decenniernas samhällsutveckling har medfört en kraftigt ökad brottslighet. Det handlar om illegala aktiviteter som i princip alltid är beroende av smuggling av vapen, narkotika, pengar och andra för ändamålet viktiga tillbehör. Tullverkets förutsättningar att motverka smuggling har därför stor påverkan på kriminellas möjligheter att utföra de brott de planerar att genomföra. Smugglingen är dessutom tätt sammanvävd med listiga strategier om nyttjande av transporter i Sverige.

Tullverkets generaldirektör gick för en kort tid sedan ut i en debattartikel och pekade på att lagstiftningen som Tullverket har att förhålla sig till är föråldrad. Den klarar inte av att möta upp mot nutida brottsutmaningar och ger inte de befogenheter som är nödvändiga för att Tullverkets fulla kapacitet ska kunna komma till användning.

Lagstiftningen från millennieskiftet, med nu snart 20 år på nacken, möjliggör för ligor att kontrollera logistikflöden samtidigt som den inte är tillräckligt sammanhållen till sin struktur. Detta jämfört med andra myndigheter som Polismyndigheten, Kustbevakning, övriga rättsväsendet samt trafikbrottsrelaterade verksamhetsgrenar inom svenska myndigheter.

Den nu gällande lagstiftningen har luckor som ger ytterligare understöd till kriminella, bland annat vad gäller möjligheten att kvarhålla större belopp i kontanter som ofta kan misstänkas relatera till regelrätt penningtvätt. Lagen tillåter kriminella att behålla sina vinster i kontanter, vilket får anses vara likvärdigt med öppet mål.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Kommer regeringen att hörsamma Tullverkets förväntningar och utifrån dessa genomföra en översyn av tullagstiftningen samt lägga fram ett förnyat förslag till riksdagen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-16 Överlämnad: 2020-11-17 Anmäld: 2020-11-18 Svarsdatum: 2020-11-25 Sista svarsdatum: 2020-11-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga