tunnelbygget genom Hallandsåsen

Skriftlig fråga 2002/03:1256 av Svensson-Smith, Karin (v)

Svensson-Smith, Karin (v)

den 24 juli

Fråga 2002/03:1256

av Karin Svensson-Smith (v) till statsrådet Ulrica Messing om tunnelbygget genom Hallandsåsen

En förutsättning för att finansiera återstoden av tunnelbygget genom Hallandsåsen var att detta kunde ske på ett miljösäkert sätt. Detta uttalade såväl dåvarande näringsminister Björn Rosengren som Sveriges riksdag.

För att kvalitetssäkra det tunnelbygge som utförs av Banverket och dess entreprenörer tillsattes en granskningskommisson. De nyligen inträffade läckorna vid tunnelbygget har slagit ut stora delar av djurlivet i Lyabäcken.

Mot bakgrund av detta kan ifrågasättas om ännu fler miljöskador kommer att uppstå.

Jag undrar om näringsminister Ulrica Messing har för avsikt att be granskningskommissionen om ett underlag för bedömning av huruvida tunnelbygget kan slutföras på ett miljösäkert sätt eller ej.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2003-07-24 Besvarad: 2003-08-15 Svar anmält: 2003-09-16 Anmäld: 2003-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-08-15)