Turkiets bombanfall mot kurdiska mål

Skriftlig fråga 2014/15:750 av Amineh Kakabaveh (V)

Amineh Kakabaveh (V)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Turkiets bombningar mot PKK och kurderna i Syrien kommer att gynna jihadister. Allt tyder på att president Erdogans syfte med att mana till krig mot terrorism är att jaga egna kurder men också de syriska kurderna som har gjort stora framgång i sin kamp mot terrorister och jihadister.

Det började med demonstrationer för demokrati och mänskliga rättigheter i Syrien, men snart hade andra krafter med helt andra syften börjat driva sitt spel. I dag förs sedan länge i stället ett blodigt krig av IS/Daesh och andra jihaidister mot kurder, kristna, yesider, kvinnor m.fl. i Syrien och Irak. Kurderna har försvarat sig. IS bedriver terror i Europa och Nordafrika. Turkiet har tagit emot flyktingar men också IS-rekryter som passerat Turkiet på väg till Syrien. Man hindrade också kurdiska PYD-soldater att undsätta kurderna i Kobane i Syrien. USA har länge manat Turkiet att medverka i kampen mot IS/Daesh. Efter riksdagsvalet har det prokurdiska partiet HDP gjort stora framsteg vilket har retat president Erdogan.

Turkiet har som NATO-land gått med på USA:s krav att bekämpa IS/Daesh. Men i stället har Turkiet inlett omfattande bombningar av PKK. Det finns stor risk att nästa mål i Syrien också blir kurderna och det demokratiska enhetspartiet PYD. Den turkiske presidenten, som förlorade valet den 7 juni i år, uppmanar nu parlamentet att beröva oppositionspartiet HDP:s ledamöter sin immunitet och dra dem inför rätta och anklaga dem för terrorism. Samtidigt går en arresteringsvåg över Turkiet där socialister, journalister, författare, kurder m.fl. arresteras och fängslas. Samtidigt menar NATO:s överbefälhavare att Turkiet har rätt att försvara sig. Mot vem då? Situationen är mycket farlig. Flera NATO-medlemmar är också EU-medlemmar.

Turkiet och regionen behöver fred och inte mer krig. Därför bör det internationella samfundet, EU och Sverige verka för att Turkiet upprätthåller fredsprocessen med PKK. Jag vill därför fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Vad avser utrikesministern och Sverige göra för att förmå EU att spela en fredsbefrämjande roll i den situation som beskrivits ovan?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-07-31 Överlämnad: 2015-07-31 Sista svarsdatum: 2015-08-17 Svarsdatum: 2015-08-20 Anmäld: 2015-08-27
Svar på skriftlig fråga