Turkiets missbruk av Interpol

Skriftlig fråga 2017/18:1642 av Amineh Kakabaveh (V)

Amineh Kakabaveh (V)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Återigen har Turkiet genom Interpol låtit efterlysa en framstående kulturpersonlighet, människorättskämpe, författare och journalist, Ragip Zarakolu, som under lång tid varit i opposition mot flera olika regimer som haft makten i Turkiet, som – inte minst under de två senaste åren – allt snabbare, under president Erdoğans ledning, håller på att utvecklas till en fullständig diktatur. Zarakolu är en av grundarna av den välkända människorättsorganisationen Turkish Human Rights Association (IHD). Han har suttit i fängelse för sitt arbete med MR-frågor och sitt skrivande om bland annat folkmordet på armenierna 1915. Han lever sedan fem år tillbaka i Sverige. De första åren vistades han här som fristadsförfattare. Han sökte svenskt medborgarskap i januari i år. Turkiska myndigheter har tidigare genom Interpol försökt att få regimkritiska personer utlämnade. Detta är ett uppenbart och oförskämt missbruk av Interpol. Det är min förhoppning att regeringen avfärdar denna begäran från de turkiska myndigheterna, som inte är något annat är ren och skär förföljelse.

Min fråga till utrikesminister Margot Wallström är:

 

Vad avser ministern att göra för att få slut på detta missbruk av Interpol som Turkiet bedriver i syfte att förfölja regimkritiker och människorättsaktivister som Zarakolu?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-09-07 Överlämnad: 2018-09-10 Besvarad: 2018-09-19 Sista svarsdatum: 2018-09-19 Anmäld: 2018-09-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga