Turkiets skyldigheter gentemot EU

Skriftlig fråga 2018/19:948 av Kadir Kasirga (S)

Kadir Kasirga (S)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Sedan 1999 har Turkiet kandidatlandsstatus till EU, vilket ställer krav på att kandidatlandet följer Europarådets konventioner om mänskliga rättigheter och uppfyller Köpenhamnskriterierna som innebär politiska och ekonomiska villkor som ett kandidatland måste uppfylla för att kunna bli medlem i EU.

Tyvärr rapporteras dagligen om kränkningar från Turkiet, där folkvalda, fackliga aktivister, kvinnorättsaktivister och journalister blir fängslade på helt odemokratiska grunder.

Senast den 19 augusti rapporterades att det turkiska inrikesministeriet avsatt tre borgmästare från HDP (Folkens demokratiska parti) och arresterat över 400 av  dess medlemmar , däribland 60 kommunfullmäktigeledamöter.

Vid sidan av fängslandet av meningsmotståndare hotar nu den turkiska konstitutionsdomstolen två legala politiska partier med förbud. Motiveringen som presenteras av domstolen är att partierna har ordet Kurdistan i sina partibeteckningar. Den turkiska konstitutionsdomstolen menar att ordet Kurdistan hotar den ”turkiska statens enhet” och undergräver den ”nationella säkerheten”. Två vanliga åtalspunkter som används för att tysta ned de oppositionella.

De politiska partierna PAK (Kurdistan frihetsparti) och PSK (Kurdistan socialistiska parti) har sedan fyra år tillbaka verkat legalt i Turkiet och deltagit i de senaste lokalvalen. Både partierna proklamerar i sina partiprogram för ett demokratiskt Turkiet som står för jämlikhet, jämställdhet, solidaritet och mångfald. Ett demokratiskt Turkiet som garanterar kollektiva rättigheter för religiösa och etniska minoriteter i landet.

Både PAK och PSK driver en federativ lösning på den kurdiska konflikten, vilken har fortsatt sedan turkiska republikens bildande år 1923. Rimliga krav att driva i ett land som vill bli medlem i EU.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Avser ministern att ta några initiativ på EU-nivå för att förmå Turkiet att följa Europarådets konventioner om mänskliga rättigheter och Köpenhamnskriterierna?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2019-09-03 Överlämnad: 2019-09-04 Anmäld: 2019-09-05 Svarsdatum: 2019-09-11 Sista svarsdatum: 2019-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga