Turkiets villkor för kurderna i norra Irak

Skriftlig fråga 2001/02:1492 av Andersson, Marianne (c)

Andersson, Marianne (c)

den 9 augusti

Fråga 2001/02:1492

av Marianne Andersson (c) till utrikesminister Anna Lindh om Turkiets villkor för kurderna i norra Irak

Kurderna i norra Irak har skapat en, om än ofullständig, demokratisk organisation som förtjänar all uppmuntran, särskilt i beaktande av de omgivande ländernas brist på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. De strävar mot autonomi och visst självstyre inom Irak. Kurderna i norra Irak har under en tid uttryckt farhågor för vad som ska hända dem om sanktionerna mot Irak skulle upphöra, vilket varit föremål för behandling och debatt i riksdagen. Det finns många argument mot ett, som det verkar, annalkande amerikanskt anfall mot Irak. Ett av dem är ytterligare ett hot mot kurdernas demokratiska experiment. Det är att Turkiet, med ett absolut motstånd till varje form av kurdisk administration i norra Irak, villkorar sitt eventuella samarbete med USA om Irak. Turkiets inställning förefaller oförenlig med folkrätten och är självfallet en moraliskt förkastlig ståndpunkt. Det får inte bli så att USA i sin iver att störta Saddam Hussein faller till föga och raserar möjligheterna för kurderna i norra Irak att utforma sin framtid.

Sverige bör i diskussionen om Irak i EU, i diskussioner med Turkiet och bilateralt med USA starkt poängtera skyddet för kurderna i norra Irak.

Jag vill därför fråga utrikesministern:

På vilket sätt avser regeringen att arbeta för att den begynnande demokratin i norra Irak ska säkras även vid ett eventuellt amerikanskt anfall mot denna region?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-08-09 Besvarad: 2002-08-23 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-23)