Tvärförbindelse Södertörn i Stockholms län

Skriftlig fråga 2016/17:1847 av Nina Lundström (L)

Nina Lundström (L)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Tvärförbindelser saknas i dag i södra Stockholms län. En tvärförbindelse – Tvärförbindelse Södertörn – planeras, och den återfinns i Trafikverkets nationella plan. Leden bidrar till bostadsbyggande och tillväxt. Tvärförbindelse Södertörn ska knyta ihop de fyra regionala stadskärnorna Kungens kurva, Flemingsberg, Södertälje och Haninge stad. Vägen ska avlasta tung godstrafik som i dag går på mindre vägar. På sträckan mellan Huddinge och Haninge är vart femte fordon en tung lastbil, den högsta andelen i länet. När den nya hamnen öppnar i Norvik i Nynäshamn kommer vägen att belastas ännu mer. Hamnen innebär att tusentals ton gods ska transporteras vidare ut i landet. Södertörn får stora utmaningar att klara trycket om Tvärförbindelse Södertörn inte är på plats. Väg 225, som redan i dag belastas med tunga transporter från hamnverksamhet är inte dimensionerad för den tunga trafiken. Att köra genom den ofta hårt belastade Södra länken är inte ett alternativ. Trafikverkets brist på resurser kan komma att påverka projektet i Stockholms län negativt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att den nödvändiga Tvärförbindelse Södertörn inte ska försenas eller stoppas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-25 Överlämnad: 2017-08-28 Anmäld: 2017-08-31 Svarsdatum: 2017-09-11 Sista svarsdatum: 2017-09-11
Svar på skriftlig fråga