Tystiklassen

Skriftlig fråga 2017/18:325 av Anna Wallentheim (S)

Anna Wallentheim (S)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Under de senaste två veckorna har metoo-uppropen rört sig från verksamhetsområde till verksamhetsområde, från institution till institution, från yrke till yrke och nästan varje dag har ett nytt upprop startat. Upprop där vi har kunnat ta det av fruktansvärda berättelser kring de sexuella övergrepp som framför allt kvinnor har fått utstå under decennier.

Onsdagen den 22 november nådde uppropet även skolans värld. 1 700 elever från grundskolan upp till gymnasieskolan har varit med och skrivit under uppropet som går under namnet tystiklassen. Ett upprop där våra barn och unga bland annat vittnar om sexuella trakasserier och övergrepp inom skolans verksamheter.

Skolan ska vara en trygg plats för våra barn och unga. Skolan ska uppmuntra till kunskapsinhämtning och lägga grunden för våra elevers demokratiska värderingar.

Det ska inte vara en plats där tystnadskulturen råder och elever inte vågar berätta om de övergrepp de varit med om. Övergrepp från klasskompisar, äldre elever och lärare måste få ett slut.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Hur kommer ministern och regeringen att agera utifrån den uppkomna situationen och verka för att skolan blir den trygga plats den är tänkt att vara?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-23 Överlämnad: 2017-11-24 Anmäld: 2017-11-28 Svarsdatum: 2017-12-06 Sista svarsdatum: 2017-12-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga