UD:s avrådan för resor till Danmark

Skriftlig fråga 2019/20:1836 av Niels Paarup-Petersen (C)

Niels Paarup-Petersen (C)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Sedan spridningen av covid-19 tog fart har gränsen mellan Sverige och Danmark varit stängd för svenskar. Undantag har gjorts för resor med anderkendelsesværdigt formål som danskarna kallar det.

Det har samtidigt varit öppet för danskar att resa till Sverige. Det har alltså inte funnits en reciprocitet i hur våra respektive medborgare har bemötts. Danskar har i stor omfattning nyttjat möjligheten att åka till Sverige. Detta utan att den danska regeringen har satt in insatser. Denna dubbelmoral från dansk sida har väckt kraftig kritik i Skåne och andra delar av Sverige – även från undertecknad. En dansk som varit i Skåne riskerar så klart att ta smitta till Danmark i lika stor omfattning som en skåning som åker till Danmark.

Senaste tiden har Danmark dock öppnat gränsen för svenskar skrivna i regioner med låg smittspridning. Det har senast inneburit att skåningar åter får resa till Danmark utan särskilda skäl.

Utrikesdepartementet fortsätter dock att avråda från icke nödvändiga resor till Danmark. Det skapar problem för svenskar som reser dit då det innebär att reseförsäkringen som utgångspunkt inte gäller.

Att Utrikesdepartementet inte önskar att dela upp svenskar i olika grupper i sina reseråd är förståeligt. Samtidigt innebär en avrådan konkreta problem för delar av befolkningen.

Att ta bort avrådan för resor till Danmark skulle vara en positiv signal för återetableringen av normala relationer mellan Sverige och Danmark. Det skulle dessutom inte riskera att leda till problem för svenska medborgare i Danmark då det enbart är personer från regioner från vilka man är välkommen till Danmark som kan komma in i landet. Det är samtidigt inte helt lätt att tänka sig att UD skulle avråda från resor om Stockholm fick lov att komma in i Danmark och det enbart var personer från till exempel Västerbotten som inte fick.

Det nordiska samarbetet måste stärkas igen som Nordenministern med rätta påpekat. UD:s avrådan från resor bidrar inte till detta.

Jag vill därför fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Vilka konkreta risker finns som gör att avrådan mot icke nödvändiga resor till Danmark måste stå kvar, och hur vägs detta mot riskerna som nuvarande avrådan ger för de svenskar som får resa in i Danmark?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-07-17 Överlämnad: 2020-07-21 Besvarad: 2020-07-31 Sista svarsdatum: 2020-08-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga