UD:s roll på Kuba

Skriftlig fråga 2006/07:1200 av Enochson, Annelie (kd)

Enochson, Annelie (kd)

den 16 maj

Fråga

2006/07:1200 UD:s roll på Kuba

av Annelie Enochson (kd)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Utrikesministern sade i utrikesdeklaration att ”Sveriges utrikespolitik ska medverka till frihet, fred och försoning såväl i vår egen som i andra delar av världen. … Vikten av att främja demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling genomsyrar den svenska utrikespolitiken.” Ett land som utrikesministern nämnde som är i behov av detta är Kuba.

Av de 75 personer som fängslades på Kuba för fyra år sedan sitter fortfarande runt 70 kvar i fängelse. Efter summariska rättegångar dömdes då demokratikämparna till fängelsestraff på upp till 28 år. Massarresteringarna av politiskt aktiva, journalister och författare innebar, och innebär, stort lidande för hela den kubanska demokratirörelsen. I dagsläget är det därför extra viktigt att Sverige stöder de kubaner som arbetar för medborgerliga fri- och rättigheter för att få en fredlig förändring till stånd.

UD:s personal runt om i världen kan spela en stor roll för att sätta press på diktaturer. Sveriges ambassadör i Zimbabwe är ett strålande exempel på detta då han och andra internationella diplomater nyligen agerade öppet för oppositionsledaren Morgan Tsvangirais frigivande.

Därför är det av stor vikt att UD ger ambassadpersonalen i Havanna tydliga instruktioner om hur man ska sätta ökat tryck på den diktatoriska regeringen, men även hur man ytterligare kan stödja den utsatta demokratiska oppositionen.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att ge tydliga direktiv till Sveriges ambassad i Havanna om hur man mer aktivt kan stödja den inhemska fredliga oppositionen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-16 Anmäld: 2007-05-16 Besvarad: 2007-05-24 Svar anmält: 2007-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-24)