Undantag för spel på kredit

Skriftlig fråga 2018/19:419 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Enligt spellagen är det inte tillåtet för licenshavare eller spelombud att erbjuda eller lämna kredit för insatser i spel. Dock får undantag göras från denna regel om aktören uppfyller vissa kriterier som specificeras i lagen. Undantaget är ett arv från tidigare lagstiftning, där undantag kunde göras om det fanns synnerliga skäl.

Sverigedemokraterna kritiserade den gamla lagstiftningen för detta undantag, bland annat eftersom det visat sig att företag som Socialdemokraternas egna Kombispel, via undantaget mot kreditförbudet, kunnat driva 8 000 personer till Kronofogden. Ett undantag som möjliggör sådant är svårt att se som förenligt med en hållbar spelmarknad där folkhälsoaspekten är av stor betydelse. Dagens lagstiftning har inte ett lika generöst undantag för spel på kredit som tidigare, men riskerna och nackdelarna är inte undanröjda för det.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vilka värden i undantaget från förbud mot spel på kredit kan statsrådet se som väger tyngre än riskerna och nackdelarna med detsamma ur exempelvis ett folkhälsoperspektiv?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-15 Överlämnad: 2019-03-18 Anmäld: 2019-03-26 Svarsdatum: 2019-03-27 Sista svarsdatum: 2019-03-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga