Undantag i Dublinförordningen

Skriftlig fråga 2005/06:2031 av Ekström, Anne-Marie (fp)

Ekström, Anne-Marie (fp)

den 17 augusti

Fråga 2005/06:2031 av Anne-Marie Ekström (fp) till statsrådet Barbro Holmberg (s)

Undantag i Dublinförordningen

I dag gäller enligt Dublinförordningen att det är det första land som en asylsökande kommer till som ska pröva rätten till asyl. Möjlighet till undantag finns dock. Det har visat sig att Sverige inte använder sig av denna rätt. Nu senast har ett fall i Skellefteå uppmärksammats med ett litet barn på 1,5 år och en mamma som är svårt traumatiserad efter upplevelser både i hemlandet och i det land där de sökte asyl först, Cypern. Det är omänskligt att skicka tillbaka familjen dit.

Den 19 maj fattade riksdagen ett beslut om ett tillkännagivande till regeringen att möjligheten till undantag måste användas i större omfattning.

Följande reservationstext i socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU10 fick bifall av en majoritet i riksdagen:

”Flyktingbegreppet tolkas olika av EU:s medlemsstater. Principen om non-refoulement och Dublinförordningen kan därvid hamna i konflikt med varandra. Sverige bör därför i högre grad utnyttja möjligheten till undantag och tillämpa en betydligt mer generös tolkning av Dublinförordningen, t.ex. vid sjukdom eller familjeanknytning och särskilt då det gäller barn, varvid prövningen bör ske i Sverige. Asylansökningar skall alltid prövas individuellt.”

Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit för att uppfylla riksdagens tillkännagivande om Dublinförordningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-17 Besvarad: 2006-08-30 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-30)