Underhåll av vägar och järnvägar

Skriftlig fråga 2021/22:1566 av Jimmy Ståhl (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

I en aktuell tidningsartikel uttalade Industrirådet en oro för nedbrytningen av vägar och järnvägar. Det är en oro som jag delar.

Underhållet har länge varit eftersatt. Ansvaret för detta faller tungt på denna men även tidigare regeringar. Trots ökade satsningar i nationell plan om närmare 900 miljarder fram till 2033 kommer vår infrastruktur att vara i sämre skick än i dag.

Vägar på hundratals mil har fått hastighetsnedsättningar, och järnvägen får akut lagas då räls drabbats av sprickbildningar, vilket skapar förseningar för trafiken under lång tid. Att bygga infrastruktur i form av ny stambana, som regeringen uttrycker sig i dag i stället för att kalla det för höghastighetsjärnväg, tar lång tid och är mer kostsamt än att effektivisera befintlig infrastruktur.

Sveriges infrastruktur befinner sig i en mycket allvarlig situation. Ytterligare satsningar förutom de som Trafikverket föreslagit i nationell plan behövs på underhållet om inte Sveriges infrastruktur och konkurrenskraft ska försämras ytterligare. Utöver underhåll behövs även satsningar på investeringar som exempelvis dubbelspår och fyrspår samt mötesspår och längre perronger.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern och regeringen att göra förändringar i nationell plan för att förstärka underhållet av väg- och järnvägsnätet? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-11 Överlämnad: 2022-05-11 Anmäld: 2022-05-12 Svarsdatum: 2022-05-18 Sista svarsdatum: 2022-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga