Underlåtelse att göra avverkningsanmälan

Skriftlig fråga 2012/13:754 av Leander, Helena (MP)

Leander, Helena (MP)

den 12 september

Fråga

2012/13:754 Underlåtelse att göra avverkningsanmälan

av Helena Leander (MP)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Inför en avverkning är skogsägaren enligt skogsvårdslagen skyldig att göra en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen. Det är dock mycket vanligt att skogsägare som anlitar en entreprenör för att genomföra avverkningen avtalar om att entreprenören ska göra avverkningsanmälan. I en hovrättsdom från i maj i år prövas ett fall där entreprenören trots att så var avtalat aldrig gjorde någon avverkningsanmälan. Hovrätten finner att skogsägarna inte kan hållas ansvariga eftersom de avtalat bort ansvaret, och eftersom ansvaret enligt skogsvårdslagen åvilar skogsägaren var det aldrig ens aktuellt att hålla entreprenören ansvarig. Därmed blir det fritt fram att strunta i att göra avverkningsanmälan. Utan avverkningsanmälningar blir det väldigt svårt för Skogsstyrelsen att sköta sitt jobb och exempelvis stoppa planerade avverkningar av nyckelbiotoper.

Jag vill därför ställa följande fråga till landsbygdsministern:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att underlåtelse att lämna avverkningsanmälan ska kunna sanktioneras i någon form, även i fall där skogsägaren avtalat om att entreprenören ska göra anmälan?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-09-12 Anmäld: 2013-09-12 Besvarad: 2013-09-17 Svar anmält: 2013-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-17)