Underskottet i de offentliga finanserna

Skriftlig fråga 2013/14:328 av Damberg, Mikael (S)

Damberg, Mikael (S)

den 17 januari

Fråga

2013/14:328 Underskottet i de offentliga finanserna

av Mikael Damberg (S)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Dagarna före jul presenterade finansministern nya prognoser för den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Trots att ESV tidigare i december prognostiserat underskottet i de offentliga finanserna för 2014 till nära 90 miljarder kronor underlät regeringen då att redovisa sin bild av utvecklingen i Sveriges offentliga finanser.

Min fråga till statsminister Fredrik Reinfeldt är:

Delar regeringen ESV:s bild av det förväntade underskottet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-01-17 Anmäld: 2014-01-17 Besvarad: 2014-01-27 Svar anmält: 2014-01-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-27)