Undervisningskvaliteten i skolan

Skriftlig fråga 2016/17:1862 av Ann-Britt Åsebol (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Förra veckan började över 100 000 barn i första klass i skolan. Det är en stor och viktig händelse i deras liv.

Vid Tjärnaskolan i Borlänge fanns en grupp förväntansfulla sjuåringar från olika etniska och kulturella bakgrunder som såg fram emot att få börja i den svenska skolan.

Men flera föräldrar upprördes av den lärarsituation de möttes av när de lämnade sina barn som skulle börja i en av skolans tre klasser för förstaårselever.

– Vi fick träffa deras två lärare och då visade det sig att de bara pratar svag svenska, säger en förälder.

Hon säger vidare att hon hellre hade sett att lärarna varit obehöriga och svenskspråkiga än att de inte behärskar det svenska språket fullt ut.

Lärare visade sig ha svårigheter med svenska språket och kunde, enligt föräldrar, knappt förklara för barnen att de skulle skriva sina namn och rita ett självporträtt.

Det fattas behöriga lärare i den svenska grundskolan – i Borlänge liksom på andra håll.

Skolverket menar att undervisningskvaliteten försämras om läraren saknar svensk legitimation och inte behärskar det svenska språket.

– Att anställa lärare utan svensk legitimation som inte behärskar det svenska språket leder till att undervisningskvaliteten försämras, säger Skolverkets enhetschef Mikael Ejerblom.

– Det är viktigt att en lärare har en svensk lärarlegitimation för att det ska gå att säkerställa att läraren, bland annat, behärskar det svenska språket.

– Om en lärare inte behärskar det svenska språket, men ändå bedriver undervisningen på svenska, kan det leda till att undervisningen försämras.

– Det är klart att om man inte behärskar det språk som vi använder i svensk skola, i enlighet med vad som gäller för en svensk legitimation, så blir kvaliteten på undervisningen sämre. Det kan man nog nästan utgå ifrån, säger Mikael Ejerblom.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Hur avser ministern att säkerställa att samtliga elever i svenska skolor får en likvärdig och bra undervisningskvalitet som inte på något vis hindras av lärarnas språkbrister?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-30 Överlämnad: 2017-08-31 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-14 Sista svarsdatum: 2017-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga