Ungas rätt till utbildning

Skriftlig fråga 2017/18:126 av Anna Wallentheim (S)

Anna Wallentheim (S)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Den 16 oktober gick jag tillbaka till skolan för att tillsammans med elever diskutera barns och ungas rätt till utbildning. Detta besök var en del av kampanjen 100 million, som innebär att 100 miljoner unga över hela världen skulle få chansen att tillsammans med politiker sitta ner och lära sig mer om de barn och unga som inte får chansen till utbildning.

I dag vet vi att ca 263 miljoner barn inte går i skolan och att det är nio gånger mer troligt att du inte går i skolan om du bor i något av världens fattigaste länder. Siffror visar dessvärre också på att fyra av tio barn som inte går i grundskolan i dag aldrig heller kommer att börja. Utöver detta vet vi också att flickor och barn med funktionshinder är extra utsatta.

Orsakerna till att så många barn nekas rätten till utbildning är tyvärr många. Det kan till exempel vara för höga skolavgifter, brist på lärare, brist på toaletter eller infrastruktur, krig och konflikter samt att barn tvingas sköta hushållssysslor med mera.

Utan utbildning riskerar dessa barn att tvingas till en oviss framtid där vi vet att riksen för barnäktenskap ökar, att flickor tvingas föda barn och att framtida inkomster blir osäkra, vilket i många fall leder till fortsatt fattigdom.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:

 

Hur arbetar Sverige med att garantera alla barns och ungas rätt till utbildning?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-10-18 Överlämnad: 2017-10-19 Anmäld: 2017-10-20 Sista svarsdatum: 2017-10-25 Svarsdatum: 2017-10-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga