Ungdomsarbetslösheten i norra Västmanland

Skriftlig fråga 2013/14:694 av Anna Wallén (S)

Anna Wallén (S)

till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Nyligen tog många gymnasieelever studenten, men risken är stor att flera av dem kommer att stå utan arbete. Detta med tanke på att ungdomsarbetslösheten redan är hög i Sverige. I norra Västmanland (Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg) är 314 personer upp till 24 år arbetslösa, enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik (maj 2014).

Ingen ung människa ska behöva börja sitt vuxna liv i arbetslöshet. Regeringen har infört jobbskatteavdrag, bolagsskattesänkning, restaurangmomssänkning och övriga skattesänkningar. Dessa insatser har inte nämnvärt minskat ungdomsarbetslösheten. Därför krävs det aktiva åtgärder och insatser. 

Mot den här bakgrunden vill jag ställa följande fråga till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson:

Vad tänker arbetsmarknadsministern göra för att minska ungdomsarbetslösheten i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-06-18 Överlämnad: 2014-06-19 Anmäld: 2014-06-23 Besvarad: 2014-06-25 Sista svarsdatum: 2014-06-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga