Unika uppfinningar

Skriftlig fråga 2019/20:560 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Sveriges välfärd bygger på att svenska företag kan utvecklas och ge framgång så att Sverige står sig i den globala konkurrensen. ABB, Alfa Laval, Ericsson, Sandvik, SKF, Ikea med flera har alla bakom sig individers unika uppfinningar: Jonas Wenström (ABB), Gustaf de Laval (Alfa Laval), Lars Magnus Ericsson (Ericsson), Göran Fredrik Göransson (Sandvik), Sven Winquist (SKF) och Ingvar Kamprad (Ikea).

Initialt har de alla startats som mikroföretag utifrån en idé som en enskild person utvecklat och kunnat omsätta till en affär som gjort att nya produkter kommit ut på marknaden. Detya har skapat såväl inkomster som många arbetstillfällen i landet och därmed kunnat bygga vår välfärd. Företagen är sedan länge välkända och internationella.

Sverige står inför många utmaningar samtidigt som det runt om i vårt land finns en uppsjö av goda idéer som skulle tjäna landet väl framåt. Kanske och troligtvis ser de aldrig dagens ljus om politiken i stort sett uteslutande ser en väg framåt.

Historien kan lära oss mycket, och i detta fall så ser vi en röd tråd för hur enskilda innovatörers idéer blivit till framgångsrika företag i Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Avser ministern att säkerställa att svensk innovationskraft utöver forskning inom universitet och högskolor ges goda förutsättningar inom ramen för den kommande forskningspropositionen och i så fall, hur?  

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-05 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga