Universitetens demokratiska roll

Skriftlig fråga 2013/14:768 av Gunilla Svantorp (S)

Gunilla Svantorp (S)

till Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

 

Högskolorna spelar en viktig roll i samhället, inte minst ur en demokrativinkel. De utgör en plats för nytänkande och kunskapsinhämtning som rustar människor för framtiden. Men högskolorna innebär också debatt, ifrågasättande och diskussion som tillsammans med nya tankar formar kritiskt tänkande medborgare.

I högskolornas uppdrag ingår just att samverka med det omgivande samhället. Den 12 augusti fattade dock Karlstads universitets rektor beslut om att förbjuda politiska debatter och kampanjer på universitetet, ett beslut som även flera andra universitet och högskolor har tagit, om än i olika former.

Eftersom universitet och högskolor lyder under Utbildningsdepartementet och rektorerna är myndighetschefer måste jag fråga:

När nu bland annat Karlstads universitet väljer att begränsa den politiska debatten undrar jag om utbildningsminister Jan Björklund gjort ställningstagandet att de då uppfyller kravet på att vara en del av det omgivande samhället?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-08-21 Överlämnad: 2014-08-22 Besvarad: 2014-09-05 Sista svarsdatum: 2014-09-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga