Uppföljning av OECD-regler

Skriftlig fråga 2006/07:1652 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 14 september

Fråga

2006/07:1652 Uppföljning av OECD-regler

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Ewa Björling (m)

I en interpellationsdebatt fredagen den 11 maj 2007 säger utrikeshandelsministern att regeringen anser att det internationella initiativet med frivilliga principer för säkerhet och mänskliga rättigheter inom olje‑, gas- och gruvindustrin är också mycket viktigt. Han meddelade också att Sverige har översatt OECD:s riktlinjer för multinationella företag till en svensk version. OECD risk awareness tool for multinational enterprises in weak governance zones är den skrift som översatts och tydligen distribuerats.

Effekten av denna åtgärd är naturligtvis intressant att få redovisad. Inte minst mot bakgrund av att regeringens initiativ uppkommit som ett svar på debatten om Lundin Petroleums aktivitet i Sudan.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att redovisa resultat och uppföljning med anledning av ovan redovisad åtgärd?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-09-14 Anmäld: 2007-09-18 Besvarad: 2007-09-19 Svar anmält: 2007-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-19)