Uppföljning av priset på drivmedel efter skattesänkningen

Skriftlig fråga 2021/22:1563 av Rasmus Ling (MP)

Rasmus Ling (MP)

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

Sju av riksdagens åtta partier har de senaste månaderna lovat att i varierande grad sänka priset på bensin och diesel ”vid pump”. Endast Miljöpartiet har avstått denna tveksamma tävling. För den socialdemokratiska regeringen innebar löftet att skattesänkningar skulle göras så att priset skulle sänkas med 1 krona och 30 öre per liter.

Riksdagen kan bestämma hur skatten ska se ut, men priset vid pump beslutas inte politiskt. Vi lever trots allt i en marknadsekonomi, och vi har inte politiskt beslutad prissättning.

Skattenivån påverkar dock självklart priset. Men att skatten sänks innebär inte med automatik att det får samma genomslag vid den omtalade pumpen. En möjlig konsekvens är att det i stället blir ökade marginaler och intäkter för drivmedelsbolagen eller tidigare i produktionsledet. En analys har visat att de skattesänkningar på drivmedel som gjorts i många av EU:s medlemsländer kraftigt gynnar den ryska ekonomin.

Min fråga till finansminister Mikael Damberg är:

 

Kommer ministern och regeringen att göra en utvärdering av den genomförda skattesänkningen på drivmedel, för att se om löftet om sänkt pris vid pump infrias och hur sänkningen har påverkat oljebolagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-11 Överlämnad: 2022-05-11 Anmäld: 2022-05-12 Svarsdatum: 2022-05-18 Sista svarsdatum: 2022-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga