Upphandling av bandvagnar

Skriftlig fråga 2011/12:25 av Oscarsson, Mikael (KD)

Oscarsson, Mikael (KD)

den 5 oktober

Fråga

2011/12:25 Upphandling av bandvagnar

av Mikael Oscarsson (KD)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

På söndag ska offerterna för 175 nya bandvagnar till Försvarsmakten vara inlämnade till Försvarets materielverk, FMV. Bandvagnarna, som av FMV har fått arbetsnamnet BvNy, är dock specificerade på ett sådant sätt att ingen ”hyllprodukt” finns som uppfyller kraven utan kraftiga modifieringar. BvNy är exempelvis något större än Hägglunds BvS10 och något mindre än Singapore Technologies Bronco.

De ursprungliga planerna var att köpa Hägglunds BvS10, som redan är en färdigutvecklad och beprövad produkt och används av England och Holland. Detta hade troligtvis varit det snabbaste och billigaste sättet att få fram nya bandvagnar till Försvarsmakten; bandvagnar som exempelvis behövs för den pågående insatsen i Afghanistan.

Frågan man kan ställa sig är varför Försvarsmakten inte utgår ifrån befintliga produkter på marknaden, utan utformar specifikationer för BvNy som kräver omfattande utveckling och anpassning av tänkbara leverantörer. Naturligtvis finns det nu också risk, utifrån Försvarsmaktens agerande, att BvNy kommer att levereras senare jämfört med den ursprungliga planen att direktanskaffa BvS10. Myndighetens agerande måste väl betraktas som dåligt förvaltarskap av myndighetens ekonomiska medel.

Mot denna bakgrund vill jag fråga försvarsministern vad han avser att vidta för åtgärder för att Försvarsmakten inte ska agera på ett sätt som fördyrar upphandlingar, såsom vid upphandlingen av BvNy?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-10-05 Anmäld: 2011-10-10 Besvarad: 2011-10-11 Svar anmält: 2011-10-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-10-11)