Upphandling på Kulturdepartementet

Skriftlig fråga 2014/15:464 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Den 27 februari 2015 kunde vi i Aftonbladet under rubriken Kultursektorn ska spegla hela Sverige läsa en artikel undertecknad av kulturminister Alice Bah Kuhnke. I artikeln står följande text:

"Vi inleder ett samarbete med Rättviseförmedlingen – – – Vi har därför nu inlett ett samarbete mellan Kulturdepartementet och Rättviseförmedlingen. Rättviseförmedlingen kommer att få i uppdrag att ta fram en lista med namn som kan bli aktuella att utses som ledamöter i styrelser och insynsråd.

Rättviseförmedlingen kommer även att delta i vidareutbildningen av de tjänstepersoner på Kulturdepartementet som rent praktiskt bereder arbetet med att föreslå namn.  Mångfaldsperspektivet finns redan med i vårt arbete, men det finns alltid en förutsättning att utvecklas och bli en viktig föregångare.

Innehållet i texten talar tydligt om att ett samarbete mellan Kulturdepartementet och Rättviceförmedlingen har inletts och att Rättviseförmedlingen också kommer att delta i att vidareutbilda tjänstepersoner.

 

Med anledning av lagen om offentlig upphandling, LOU, och dess krav på öppen och rättvis upphandling när statliga myndigheter köper till exempel konsulttjänster vill jag därför fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke: Hur har lagen tillämpats i processen inför att uttalandet gjordes den 27 februari 2015 avseende att samarbete inletts mellan Kulturdepartementet och Rättviseförmedlingen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-04-24 Överlämnad: 2015-04-24 Anmäld: 2015-04-28 Svarsdatum: 2015-05-06 Sista svarsdatum: 2015-05-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga