Uppmärksammande av Sverige 500 år

Skriftlig fråga 2020/21:3140 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Den 6 juni är Sveriges nationaldag, och en av anledningarna att vi firar just den 6 juni är att på den dagen 1523 valdes Gustav Vasa till Sveriges kung. Där och då blev Sverige självständigt och har sedan dess varit så. Om två år är det 500 år sedan, och det borde uppmärksammas.

I maj i år på Svenska Dagbladets kulturdebattsida publicerades en artikel på just temat att uppmärksamma Sveriges femhundraårsdag. Jag delar debattörernas uppfattning att detta borde uppmärksammas på något sätt. Jag tror det är viktigt att också se bakåt i tiden för att se hur långt vi faktiskt kommit i dag och hur långt vi skulle kunna komma om ytterligare 500 år. Ett uppmärksammande ska naturligtvis inte vara en hyllning till Gustav Vasa utan ett avstamp för en beskrivning av Sveriges resa från då till nu. Jag tror det skulle vara ett utmärkt tillfälle att uppmärksamma andra perspektiv och från dåtid till nutid. Personligen skulle jag gärna se att Sverige som helhet uppmärksammades, inte bara ett huvudstadsperspektiv som det ofta och naturligt blir.

Jag skulle med ovanstående som bakgrund vilja fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Avser ministern att verka för att regeringen tar initiativ till att nationellt uppmärksamma Sveriges 500-årsjubileum?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-06-07 Överlämnad: 2021-06-08 Anmäld: 2021-06-09 Svarsdatum: 2021-06-16 Sista svarsdatum: 2021-06-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga