Upprustning av E 22 i Kalmar län

Skriftlig fråga 2006/07:1542 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 10 augusti

Fråga

2006/07:1542 Upprustning av E 22 i Kalmar län

av Krister Örnfjäder (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

E 22 är av vital betydelse både för enskilda och för företagen i Kalmar län. Utan en väl utbyggd E 22 hämmas tillväxt och sysselsättning. Det blir svårare att ta till vara den positiva utveckling vi nu har i länet. Kalmar län har under lång tid fått alltför små anslag för att förbättra infrastrukturen. Förbättringen av E 22 har länge varit ett krav. Vägverket har för regeringen presenterat ett förslag till framtida satsningar. Men i det förslaget finns inte den satsning på E 22 i Kalmar län som är nödvändig.

Jag vill därför fråga:

Vad är statsrådet beredd att göra för att den nödvändiga upprustningen av E 22 i Kalmar län snabbt ska kunna påbörjas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-10 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-24 Svar anmält: 2007-08-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-24)