Upprustning av Tjustbanan och Stångådalsbanan

Skriftlig fråga 2006/07:1543 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 10 augusti

Fråga

2006/07:1543 Upprustning av Tjustbanan och Stångådalsbanan

av Krister Örnfjäder (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Tjustbanan och Stångådalsbanan är viktiga delar av infrastrukturen i regionen. Banorna är viktiga både för näringslivet och för enskilda, inte minst för att ge goda möjligheter till arbetspendling. Banverket har för regeringen presenterat ett förslag om framtida satsningar. Tjustbanan och Stångådalsbanan finns inte med i det förslaget.

Jag vill därför fråga:

Vad är statsrådet beredd att göra för att den angelägna upprustningen av Tjustbanan och Stångådalsbanan snabbt ska komma till stånd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-10 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-24 Svar anmält: 2007-08-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-24)