Uppsamlingsläger för flyktingar

Skriftlig fråga 2017/18:1576 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Det österrikiska ordförandeskapet i EU har skickat ett antal frågor till medlemsländerna kring uppsamlingsläger för flyktingar. I dokumentet Presidency discussion paper on Return Centers (Europeiska rådet den 4 juli 2018, 10829/18) diskuteras möjligheten att EU-länder ska kunna öppna center i länder utanför EU dit personer som fått negativt svar på asylansökan men av olika skäl inte kan avvisas ska samlas upp. Dessa center, som i dokumentet kallas Return Centers, ska alltså ligga utanför EU:s gränser, i tredje land men behöver inte vara ett transitland. Uppsamlingsläger för flyktingar diskuterades på det senaste EU-toppmötet i juni. Förslaget kritiserades hårt av människorättsorganisationer och organisationer som arbetar med flyktingar. Erfarenheten från Australien, där liknande läger finns utanför Australiens gränser, förskräcker.

I nämnda dokument vill EU veta vad medlemsstaterna anser om uppsamlingsläger för asylsökande. Följande två konkreta frågor ställs avslutningsvis till medlemsstaternas regeringar:

  1. Är de beredda att starta pilotprojekt kring uppsamlingsläger?
  2. Hur ställer de sig till att deportera människor till länder som inte är deras hemländer?

Frågorna ska ha diskuterats på det senaste sammanträdet den 9 juli med Strategiska kommittén för invandring, gränser och asyl (Scifa) vars representanter arbetar på uppdrag av regeringarna.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

Har statsrådet och regeringen svarat på frågorna i det nämnda dokumentet och vad har man i så fall svarat?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-07-13 Överlämnad: 2018-07-13 Sista svarsdatum: 2018-07-27 Anmäld: 2018-08-09 Svarsdatum: 2018-08-09
Svar på skriftlig fråga