Ursprungsmärkning av kött på restaurang

Skriftlig fråga 2022/23:433 av Anna-Caren Sätherberg (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Vi socialdemokrater vill se mer svensk mat på tallriken, en ökad livsmedelsproduktion och med det en bättre beredskap.

I Sverige har vi ett gott djurskydd och en låg användning av antibiotika, och vår svenska köttproduktion är något vi ska vara stolta över. Därför kan svenskt kött vara ett mervärde för konsumenter.

Livsmedelsverket gjorde en konsumentundersökning som visar att mer än åtta av tio tillfrågade anser att information om ursprung för kött på restaurang är viktigt. Ursprungsmärkning av kött på restaurang har varit en fråga som diskuterats av riksdagens partier. En majoritet av partierna har tidigare, precis som Livsmedelsverkets konsumentundersökning, varit för en ursprungsmärkning.

I livsmedelsbutikerna gäller att vissa livsmedel alltid ska vara ursprungsmärkta. Det gäller fisk, nötkött, gris, lamm, get, fågel och även honung, frukt, grönsaker med mera. Under pandemin, när restaurangerna inte hade lika många gäster, valde fler att handla svenskt kött i livsmedelsbutikerna, och svenskt kött ökade sin försäljningsandel. Konsumenterna vill göra välinformerade val och väljer när det är ursprungsmärkt, svenskt kött.

Den förra socialdemokratiska regeringen drev frågan om nationella bestämmelser gällande ursprungsinformationen för kött på restaurang och gjorde en anmälan till EU-kommissionen i augusti 2022.

Den nuvarande regeringen valde den 16 november att återkalla den ovannämnda anmälan från EU-kommissionen. Landsbygdsministern har i Sveriges riksdag svarat att man valde att återkalla Sveriges anmälan för att kommissionen arbetar med att revidera livsmedelsförordningen och att Sverige i stället skulle invänta denna.

Landsbygdsministern svarade även att han såg framför sig att kommissionen senast i mars 2023 skulle lägga fram ett förslag.

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsministern:

 

När i mars kommer förslaget, och hur arbetar ministern i EU med att prioritera frågan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2023-03-09 Överlämnad: 2023-03-10 Anmäld: 2023-03-14 Svarsdatum: 2023-03-22 Sista svarsdatum: 2023-03-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga