Ursprungsmärkning av olja

Skriftlig fråga 2016/17:1514 av Erik Ottoson (M)

Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Ann Linde (S)

 

Enligt uppgifter från Sveriges Radio har ett svenskägt företag under en längre tid handlat med oljeprodukter som har sitt ursprung i Ryssland men som i efterhand har märkts om i Vitryssland i syfte att undvika att betala exportskatt. De ryska oljeprodukterna köptes av Vitryssland till kraftigt subventionerade priser. Om oljeprodukterna sedan ska säljas vidare till ett land inom EU måste en exportskatt betalas till Ryssland. För att undgå skatten märktes oljeprodukterna om och smugglades ut ur landet under falsk beteckning. Oljeprodukterna lämnade Vitryssland som en skattefri oljetillsats men märktes om i Estland och transporterades vidare till Västeuropa som ”rysk blyfri bensin”. Det innebär att olja som har producerats i Ryssland och sedan illegalt har sålts vidare kan ha nått den svenska marknaden.

Eftersom tullavgiften från Ryssland är densamma som från Vitryssland in i EU finns det ingen rimlig förklaring till varför oljeprodukterna har importerats till EU-länder via Vitryssland om inte syftet har varit att undvika att betala skatt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att införa en spårbar ursprungsmärkning av oljeprodukter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-06-01 Överlämnad: 2017-06-01 Anmäld: 2017-06-02 Svarsdatum: 2017-06-14 Sista svarsdatum: 2017-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga