Utbetalning av EU-medel

Skriftlig fråga 2011/12:761 av Bucht, Sven-Erik (S)

Bucht, Sven-Erik (S)

den 11 september

Fråga

2011/12:761 Utbetalning av EU-medel

av Sven-Erik Bucht (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

I medierna har det den senaste tiden uppmärksammats problem med att få medel utbetalda för beviljade EU-projekt, som hanteras av bland annat länsstyrelser och Jordbruksverket.

Ett sådant projekt är ”Fiskeområde Tornedalen–Haparanda skärgård”.

Projektet, som drivs av en ideell förening, riskerar att försättas i konkurs, då det drabbats av stora likviditetsproblem. Detta beror på långa byråkratiska processer för utbetalning, trots att kostnader och verifikat har redovisats i vederbörlig ordning. I detta fall, men även i andra projekt, har det lett till att styrelsen för den ideella föreningen fått borga personligen för checkkredit hos en bank.

Rådande situation är inte på något sätt rimlig. Den skapar inte förutsättningar för utveckling eller bra projekt. Om inte handläggning och rutiner för utbetalning förändras är risken uppenbar att intresset för EU-finansierade projekt som drivs av ideella föreningar uteblir.

Min fråga till statsrådet Erlandsson är:

Vilken uppföljning av rutiner och åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av det ovan anförda?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-09-11 Anmäld: 2012-09-13 Besvarad: 2012-09-19 Svar anmält: 2012-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-09-19)