Utbetalning av jordbruksstöd

Skriftlig fråga 2016/17:1894 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Jordbruksverket är ansvarig myndighet för att betala ut EU-stöd till jordbruket. Utbetalningarna dras med årslånga eftersläpningar, och av myndighetens egen utbetalningsplan framgår att det fortfarande finns lantbrukare som väntar på stöd från 2015. Detta är naturligtvis oacceptabelt, då det kan få stora konsekvenser för lantbrukarna i fråga. Många är också de företagare som öppet har berättat om den prekära situation de har hamnat i. Nyligen framträdde ett ungt par i Österfärnebo vars företag till och med riskerade att gå i konkurs för ett par månader sedan. Situationen löste sig tack vare nya banklån. Men myndighetens usla hantering av stöden är inte hållbar. Alla företagare har inte samma möjlighet att skuldsätta sig.

Enligt svar på en skriftlig fråga (2016/17:1258) som ställts har statsrådet satt en deadline för att alla ska ha fått sina stöd utbetalade senast vid årsskiftet 2017. Men enligt ovan nämnda utbetalningsplan hos Jordbruksverket framgår det redan nu att vissa utbetalningar från 2015/16 kommer att slutbetalas först under 2018. 

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att den av statsrådet utlovade betalningsplanen faktiskt ska verkställas, och vad kommer statsrådet att göra för att inte nuvarande situation ska upprepas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-09-06 Överlämnad: 2017-09-06 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-13 Sista svarsdatum: 2017-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga