utbildningskrav på zooaffärsägare

Skriftlig fråga 2001/02:1619 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 9 september

Fråga 2001/02:1619

av Maria Larsson (kd) till jordbruksminister Margareta Winberg om utbildningskrav på zooaffärsägare

Enligt Jordbruksverkets föreskrifter, SJV Fs1999:110, om sällskapsdjur föreligger ett strikt krav på utbildning för alla som yrkesmässigt driver handel med sällskapsdjur. Det innebär att även den som har trettioårig erfarenhet av arbete i zooaffär tvingas gå en utbildning på egen bekostnad, vilket kan innebära en kostnad på många tusen kronor. Utbildningen måste vara godkänd av Jordbruksverket och dispens från utbildningskravet är mycket svårt att få.

Det rimliga borde vara att Jordbruksverket kostnadsfritt erbjuder möjlighet att göra ett test för att se om man har nödvändiga kunskaper i djurskötsel och djurskydd. Att plötsligt efter 30 års affärsinnehav ålägga personer att gå grundutbildning i djurskydd, då många säkert har nödvändiga kunskaper för att bedriva sin verksamhet på ett fullgott sätt, är inte rimligt.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till jordbruksministern:

Avser ministern att verka för att Jordbruksverket kostnadsfritt ska tillhandahålla kunskapstest om djurskydd för personer som under lång tid, yrkesmässigt, bedrivit handel med sällskapsdjur?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-09-09 Besvarad: 2002-09-23 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-09-23)