Utbyggnad av den geriatriska vården

Skriftlig fråga 2009/10:1033 av Olander, Ronny (s)

Olander, Ronny (s)

den 1 oktober

Fråga

2009/10:1033 Utbyggnad av den geriatriska vården

av Ronny Olander (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

De senaste åren har antalet geriatriska vårdplatser minskat med nära två tredjedelar i landet enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) statistik under perioden 2001–2009.

Minskningen drabbar förstås vården av våra äldre människor över 65 som inte sällan drabbas av multisjukdom, bland annat demens. Våra äldre riskerar att inte få vare sig rehabilitering eller rätt vård. Samtidigt riskerar geriatrikforskningen att bli eftersatt liksom nyutbildningen av läkare som specialiserar sig inom geriatriken.

Mot denna bakgrund är min fråga till socialministern:

Vilka åtgärder är socialministern beredd att vidta i syfte att satsa på en utbyggnad av den geriatriska vården i vårt land?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-10-01 Anmäld: 2010-10-04 Besvarad: 2010-10-13 Svar anmält: 2010-10-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-10-13)