Utbyggnaden av bredband

Skriftlig fråga 2019/20:1764 av Staffan Eklöf (SD)

Staffan Eklöf (SD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Post- och telestyrelsen (PTS) rapporterar i sin delrapport om uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2020 från den 4 juni i år att investeringar i och utbyggnadstakten för bredband har minskat under 2019, alltså redan före coronapandemin. PTS bedömer att utbyggnadstakten sannolikt kommer att avta ytterligare under de kommande åren.

Coronapandemin har samtidigt inneburit en ökad efterfrågan på digitaliserade lösningar, vilket förväntas fortsätta även efter det kommande slutet på coronapandemin. Därmed understryks behovet av bredbandsuppkoppling, även för boende och näringar i glesbygden. Förutsättningarna för utbyggnad i glesbygd på marknadsmässig grund är också mindre.

Detta betyder att för att uppfylla målet att alla ska ha tillgång till snabbt bredband 2025 krävs riktade satsningar, inte minst på Sveriges glesbygder.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Vad kommer statsrådet och regeringen att göra för att nå målet om snabbt bredband till alla 2025 i ljuset av Post- och telestyrelsens delrapport?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-07-07 Överlämnad: 2020-07-08 Besvarad: 2020-07-22 Sista svarsdatum: 2020-07-22 Anmäld: 2020-08-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga