Utbyte av uppgifter mellan myndigheter och kommuner

Skriftlig fråga 2017/18:1159 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Nyligen uppdagades ett fall i Kalmar där Polismyndigheten misstänkte att unga män på ett HVB-hem var inblandade i ett brott med brottsrubriceringen grov våldtäkt, vilket har ett straffvärde om minst fyra års fängelse. Men när åklagaren vände sig till kommunen med begäran om identiteten på de boende på hemmet så blev svaret nej. Kommunen vägrade att dela med sig av uppgifterna och hänvisade till sekretess. Kommunen fick sedermera rätt i Förvaltningsrätten och genom att Högsta förvaltningsdomstolen inte tar upp fallet till prövning så är beslutet fastställt.

Problematiken med utbyte av uppgifter myndigheter emellan uppmärksammas alltmer som ett problem inom rättsväsendet. Detta gäller särskilt om misstänkta bedöms ha stor risk att återfalla i brottslighet. Enligt åklagaren är lagstiftningen i behov av en översyn om den fortsätter att tolkas på detta vis.

Ett liknande fall uppmärksammades nyligen i Växjö i samband med en stöldhärva. Även där vägrade kommunen att dela med sig av uppgifter som polisen behövde i brottsutredningen.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att förstärka uppgiftsutbytet mellan myndigheter och kommuner?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-04-09 Överlämnad: 2018-04-09 Anmäld: 2018-04-10 Svarsdatum: 2018-04-18 Sista svarsdatum: 2018-04-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga