Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning på LSS-boenden

Skriftlig fråga 2020/21:230 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

I veckan visades ett reportage i Uppdrag granskning som handlade om missförhållanden och övergrepp på LSS-boende. Den bild som växer fram i programmet är att det som drabbade den boende långt ifrån är en isolerad företeelse. Det framgår i programmet att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, varje år får ta emot ett stort antal anmälningar om övergrepp på LSS-boenden runt om i landet. Det handlar om fysiska bestraffningar, om kränkningar och om personal som kommer drogpåverkade till jobbet. I flera fall är de tidigare dömda för brott.

I programmet framgick inte att övergreppen på något sätt var kopplade till någon tidigare brottsdömd, och det är inte heller poängen. Poängen är rimligheten i att tidigare brottsdömda får jobba i verksamheten. Jag menar att det är orimligt att personer som till exempel begått grova våldsbrott, misshandel och rån eller sexuella övergrepp jobbar i verksamhet med människor som befinner sig i en utsatt situation. Lagen om registerkontroll bör utökas så att den omfattar anställda inom all omsorg. Det skulle med detta inkludera även personlig assistans och särskilda boenden för funktionsnedsatta.

Med anledning av detta frågar jag socialminister Lena Hallengren:

 

Instämmer ministern i att det är orimligt att tidigare brottsdömda får jobba i verksamhet med människor som befinner sig i en utsatt situation och därför också är beredd att utöka lagen om registerkontroll för att öka tryggheten?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-10-15 Överlämnad: 2020-10-15 Anmäld: 2020-10-16 Svarsdatum: 2020-10-28 Sista svarsdatum: 2020-10-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga