Uteblivet kunskapslyft

Skriftlig fråga 2017/18:1339 av Erik Andersson (M)

Erik Andersson (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

När den rödgröna regeringen tillträdde var Kunskapslyftet ett av dess politiska flaggskepp. Det gick ut på att fler vuxna skulle studera för öka sin anställbarhet eller möjliggöra ett karriärbyte. Ett särskilt fokus fanns på att nyanlända skulle få en utbildning som leder till jobb. Statsministern utlovade i sin regeringsförklaring 2017 att Kunskapslyftet skulle byggas ut så att det omfattar nära 80 000 utbildningsplatser under mandatperioden.

Vi kan nu summera hur det har blivit i verkligheten. Andelen av de arbetssökande som lämnar Arbetsförmedlingen för studier har endast ökat från 4 till 4,5 procent mellan 2015 och 2017.  Bland nyanlända har andelen ökat från 5,8 till 7,7 procent. Andelen är desto lägre bland arbetssökande med förgymnasial utbildning – den grupp som allra mest behöver utbildning. Här har andelen endast ökat från 3,6 till 4,5 procent.

Även om man ser till hur många som studerar efter etableringsprogrammet står utvecklingen stilla eller går till och med åt fel håll. Andelen som går till studier 90 dagar efter etableringsuppdraget har minskat från 7 till 5 procent mellan 2014 och 2017. Och andelen är ännu lägre i den grupp som skulle behöva studera mest av alla – personer med förgymnasial utbildning. Där har det skett en minskning från 5 till 3 procent.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Hur ska regeringen uppfylla sitt kunskapslyft så att fler nyanlända får en utbildning som leder till jobb?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-23 Överlämnad: 2018-05-23 Anmäld: 2018-05-24 Svarsdatum: 2018-05-30 Sista svarsdatum: 2018-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga