Uteblivet stöd till privata leverantörer av flygledartrafik

Skriftlig fråga 2019/20:1815 av Maria Stockhaus (M)

Maria Stockhaus (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset har satt sina spår i samhället och en bransch som drabbats extra hårt är flyget. Konsekvenserna av ett i praktiken näst intill totalt stopp för flyget har lett till att intäkterna för näringen har störtdykt.

Regeringen har på olika sätt satt in krisåtgärder för flyget, och nyligen beviljades Luftfartsverket 900 miljoner kronor för uteblivna intäkter för flygtrafikledningen. Regeringen anslog även ett krisstöd på 100 miljoner kronor till landets regionala flygplatser men av samtliga 30 är det enbart 22 av flygplatserna som kan komma att ta del av stödet.

Samtidigt har Eurocontrol, EU:s flygledningsorganisation, erbjudit alla medlemsstater ett lån just för att säkra flygledningen i respektive land. Detta lån tackade Sverige nej till. Konsekvensen av detta är att företag som bemannar flygledartorn i hela landet står utan intäkter sedan i februari.

Det blir rätt märkligt när regeringen ger stöd åt sin egen verksamhet men inte ger samma typ av stöd eller förutsättningar till andra som utför exakt samma uppgifter och där den enda skillnaden är ägarformen.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern att vidta några andra åtgärder för att stötta de privata aktörerna för flygledning som än så länge inte fått ta del av några stödåtgärder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-07-15 Överlämnad: 2020-07-16 Besvarad: 2020-07-30 Sista svarsdatum: 2020-07-30 Anmäld: 2020-08-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga