Uteblivna produktionsincitament för film trots coronakrisen

Skriftlig fråga 2020/21:292 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

I december 2017 presenterade Tillväxtverket och Svenska Filminstitutet rapporten Fler filminspelningar till Sverige, vilket gjordes till följd av ett regeringsuppdrag som i sin tur tillkom efter ett tillkännagivande från riksdagen. I rapporten föreslås att Sverige ska införa ett statligt produktionsincitament för film i form av en produktionsrabatt till företag, där rabatten ska vara minst 25 procent, och att staten initialt ska avsätta 300 miljoner kronor årligen för detta. En sådan reform kan leda till fler filminspelningar i Sverige genom förbättrade konkurrensvillkor för internationell filmproduktion och skulle ha såväl ekonomiska som kulturella fördelar.

Regeringen har återkommande under mandatperioden hävdat att frågan om att införa produktionsincitament för film bereds hos Regeringskansliet, trots att det snart har passerat tre år sedan ovan nämnda rapport innehållande förslag på området presenterades. Bland annat svarade Amanda Lind mig i ett svar på en tidigare skriftlig fråga, daterat till den 16 oktober 2019, att frågan är under fortsatt beredning.

Hade produktionsincitament för film införts i tid innan coronakrisen slog till med full kraft under 2020 hade svensk filmnäring tveklöst stått bättre rustad för att klara sig än den gör i dagsläget. Inte heller i regeringens förslag till statsbudget för 2021 förekommer förslaget om att införa produktionsincitament, trots det mycket tuffa läge som filmnäringen har fått i Sverige till följd av coronakrisen. Ett införande av produktionsincitament hade kunnat innebära ett nödvändigt lyft och en förbättrad möjlighet till en återstart för svensk filmnäring efter krisen.

Flera av riksdagens politiska partier, filmnäringen med flera aktörer hade förväntat sig ett införande av produktionsincitament för film genom statsbudgeten för 2021, vilket är förväntningar som funnits även gällande tidigare statsbudgetar. Vad regeringen egentligen vill göra med frågan är svårbegripligt när Socialdemokraternas ledamöter i kulturutskottet i oktober i år har motionerat i riksdagen om ett införande av produktionsincitament, trots att regeringen, där Socialdemokraterna och Miljöpartiet återfinns, återigen väljer att inte ha reformen som en del av sitt budgetförslag. Sverigedemokraterna har dock i sitt förslag till statsbudget för 2021 avsatt resurser för att införa produktionsincitament för film, i enlighet med förslaget i Tillväxtverkets och Svenska Filminstitutets rapport från 2017.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vilka konsekvenser bedömer ministern att det kan få för svensk filmnäring, i synnerhet mot bakgrund av coronakrisen, att regeringen fortsatt väljer att inte införa produktionsincitament för film?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-10-23 Överlämnad: 2020-10-26 Anmäld: 2020-11-03 Svarsdatum: 2020-11-04 Sista svarsdatum: 2020-11-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga