Utfärdande av särskilda förordnanden

Skriftlig fråga 2014/15:759 av Carina Herrstedt (SD)

Carina Herrstedt (SD)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Region Skåne har slutit ett avtal med Saudiarabien om att 35 saudiska läkare ska få sin specialistutbildning på de skånska sjukhusen. Region Skåne har ett vårdexportbolag, Skåne Care, som säljer vård och utbildningar utomlands. De 35 läkarna ska utbildas inom 27 specialiteter.

Läkarförbundet i Skåne är kritiskt mot upplägget eftersom det dels riskerar skapa trängsel vid operationsbordet om att få assistera mellan de svenska ST-läkarna och de saudiarabiska. Dels innebär en svensk specialistutbildning ett självständigt arbete utifrån eget yrkesansvar tills man är fullgod specialist – och för att göra det krävs en svensk legitimation. Läkarna får inte heller ta del av jourtjänstgöring. Upplägget innebär att de saudiska läkarstudenterna inte kan bli utbildade specialistläkare med svensk legitimation utan ges en modifierad variant av den svenska ST-utbildningen. Enligt Region Skånes hälso- och sjukvårdsdirektör Ingrid Bengtsson-Rijavec, som även sitter i Skåne Cares styrelse, ska läkarna få ett särskilt förordnande från Socialstyrelsen. Läkarförbundet i Skåne är kritiskt, med all rätta, mot upplägget.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Är det statsrådets avsikt att låta Socialstyrelsen utfärda särskilda förordnanden av den svenska ST-utbildningen som devalverar den kvalitativt fina utbildningen som svenska läkare får och i praktiken inte ge de saudiska läkarstudenterna en fullvärdig specialistutbildning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-08-11 Överlämnad: 2015-08-11 Besvarad: 2015-08-25 Sista svarsdatum: 2015-08-25 Anmäld: 2015-08-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga