Utflyttning av mönstring

Skriftlig fråga 2019/20:540 av Hanna Gunnarsson (V)

Hanna Gunnarsson (V)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Den 14 november lämnade Totalförsvarets rekryteringsmyndighet sitt underlag till regeringen för den försvarspolitiska propositionen för perioden 2021–2025. Underlaget är en bedömning av Försvarsberedningens förslag utifrån rapporterna Motståndskraft (Ds 2017:66) och Värnkraft (Ds 2019:8).

I sitt underlag konstaterar myndigheten bland annat att man inte kommer att kunna genomföra Försvarsberedningens förslag med utflyttning av mönstring utan att samtidigt ”äventyra arbetet med fortsatt tillväxt och etablering av en tredje fast prövningsenhet”. Det innebär också att målsättningen om 8 000 värnpliktiga senast 2024 inte skulle kunna uppnås.

I dag sker mönstring i Stockholm och Malmö. Det betyder att de ungdomar som bor i mitten eller i de norra delarna av landet tvingas resa mycket långt för att genomföra sin mönstring. Försvarsberedningen betonar i sin slutrapport Värnkraft vikten av att mönstring kan genomföras även i norra Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Avser ministern att ta några initiativ med anledning av synpunkterna från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet så att utflyttning av mönstring kan ske under perioden 2021–2015?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-04 Överlämnad: 2019-12-05 Anmäld: 2019-12-06 Svarsdatum: 2019-12-11 Sista svarsdatum: 2019-12-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga