Utförsäljning av allmännyttiga hyresrätter

Skriftlig fråga 2017/18:595 av Nooshi Dadgostar (V)

Nooshi Dadgostar (V)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

De kommunala bostadsföretagen, allmännyttan, har länge haft en särställning på den svenska bostadsmarknaden. Allmännyttan ägs av medborgarna gemensamt och har till uppgift att tillhandahålla hållbara och prisvärda bostäder för alla. Allmännyttan har över tid tagit ett stort samhällsansvar som bostadsbyggare, förvaltare och utvecklare av bostadsområden.

En stark allmännytta är avgörande för en social bostadspolitik och för att klara bostadsförsörjningen i kommunerna. De senaste 20 åren har allmännyttans andel av det totala bostadsbeståndet reducerats kraftigt, från 38 till 29 procent. År 2016 slogs rekord i kommunala utförsäljningar då närmare 15 000 allmännyttiga hyresrätter såldes till privata fastighetsägare.

Argumenten för utförsäljningarna har varit att dels få in fler aktörer på hyresmarknaden och minska allmännyttans dominans i vissa bostadsområden, dels få in kapital till de allmännyttiga bostadsbolagen i syfte att bygga nya hyresrätter. Vänsterpartiet kan dock konstatera att allmännyttans nybyggnation i de flesta fall inte motsvarar avyttringen. Successivt reduceras allmännyttan medan de privata fastighetsägarna ökar sin andel av det totala bostadsbeståndet. De tio största privata bolagen har i dag 198 000 hyresbostäder, de tio största kommunala har 220 000 bostäder.

De allmännyttiga hyresrätter som privatiseras har dessutom i regel en relativt rimlig hyra och kan efterfrågas av personer med lägre inkomster. De allmännyttiga lägenheter som nyproduceras har i regel en betydligt högre hyra och kan därmed inte efterfrågas av låginkomsttagare. Utförsäljningarna bidrar således till att minska andelen allmännyttiga hyresrätter som folk har råd att efterfråga.

Vänsterpartiet ser allvarligt på utförsäljningen av allmännyttiga hyresrätter. En reducerad allmännytta försvårar möjligheterna att bedriva en social bostadspolitik och minskar kommunernas möjlighet att klara bostadsförsörjningen, vilket visat sig med all önskvärd tydlighet i de kommuner som sålt ut hela eller stora delar av sitt allmännyttiga bostadsbestånd.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

Vilka initiativ tänker statsrådet vidta för att minska utförsäljningen av allmännyttan och därigenom stärka och utveckla allmännyttans ställning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-01-18 Överlämnad: 2018-01-18 Anmäld: 2018-01-19 Svarsdatum: 2018-01-31 Sista svarsdatum: 2018-01-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga