Utländsk finansiering av svenska moskéer

Skriftlig fråga 2017/18:270 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Saudiarabien, Turkiet, Qatar och Libyen finansierar en lång rad olika moskéer och muslimska församlingar i Sverige. Detta har varit känt länge, och det råder inte heller något tvivel om att det är en medveten strategi från dessa länder för att få mer inflytande.

Saudiarabien är ett land med en extremt konservativ tolkning av islam som kallas wahhabism, vilken är nära sammanknuten till vad vi också kan kalla salafism. Denna tolkning delas av de mest hårdföra islamisterna och kan ses som grunden i den ideologi som förespråkas av terrorgrupper som Islamiska staten och al-Qaida. Sverige har som bekant exporterat förhållandevis många terrorister som utfört jihad i länder som Syrien och Irak, vilket inneburit problem för människor i såväl dessa länder som här hemma i Sverige och övriga Europa. Vi har med fasa sett hur radikaliseringen bland unga muslimer ökat och att den salafistiska dawarörelsen fått fotfäste i Sverige.

Saudiarabien har genom mångmiljonbidrag inflytande över mer än var fjärde moské, enligt vänstertidningen Dagens ETC som har granskat detta. I skrivande stund byggs det moskéer på ett flertal platser runt om i Sverige, bland annat i undertecknads hemstad Norrköping, och finansieringen är ofta ingenting man talar högt om.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Har ministern och regeringen någon koll på hur omfattande den utländska finansieringen av moskéer är i Sverige och avser ministern att vidta några åtgärder för att förhindra att detta sker framöver?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-14 Överlämnad: 2017-11-15 Anmäld: 2017-11-16 Svarsdatum: 2017-11-22 Sista svarsdatum: 2017-11-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga