Utnämning av en ny riksåklagare

Skriftlig fråga 2017/18:1541 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Chefen för Åklagarmyndigheten, Anders Perklev, avslutade sitt uppdrag i slutet av maj 2018. Åklagarväsendet genomgår nu en intensiv omvandling där verksamheten står i begrepp att anpassa kostymen efter de ekonomiska villkor som hittills aviserats. Denna omvandling skulle inte bara innebära att åklagare som pensioneras inte kan ersättas, utan också att man de närmaste åren även skulle behöva minska sin förmåga. Vi vet också att man redan innevarande år sagt upp de specialrevisorer som varit knutna till myndigheten för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten.

Det är mycket viktigt i detta läge att bemanna en av de viktigaste funktionerna inom rättsväsendet av flera skäl. Vi ser också att myndigheten påverkas av utvecklingen inom polisen, både när det går sämre men också när det går bättre, vilket innebär en större mängd ärenden som överlämnas till åklagarväsendet. Att hantera detta kräver också en permanent ledning på plats som kan fatta beslut om prioriteringar.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

När avser regeringen att fatta beslut om utnämningen av en ny riksåklagare?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-06-20 Överlämnad: 2018-06-20 Anmäld: 2018-06-25 Sista svarsdatum: 2018-06-27 Svarsdatum: 2018-07-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga