Utökad kontroll av skyttebanor

Skriftlig fråga 2018/19:845 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Enligt en artikel i SvD den 24 juni har polisen i en intern rapport beskrivit svårigheten och problemet med att det kommer att vara för få poliser som kan tjänstgöra i yttre tjänst fram till 2024 och att poliser i yttre tjänst blir den mest knappa resursen fram till 2024.

Samtidigt som det råder stor brist på poliser och för få i yttre tjänst arbetar nu polisen med att utöka kontrollen och tillsynen av landets skyttebanor.

Om denna utökade kontrollverksamhet av landets skyttebanor kommer att bli av kommer det att krävas såväl ökade ekonomiska resurser som fler poliser och nya utbildningskrav. Detta innebär att i en svår och pressad situation där polisen redan i dag har svårt att kunna klara av sin brottsbekämpning fullt ut åläggs den uppgifter som tar både tid och resurser i anspråk.

Landets skytteföreningar och skjutbanor har under lång tid fungerat mycket bra, och våra jägare och skyttar tar ett stort ansvar för att detta ska fungera. Olyckor är mycket sällsynta, och säkerheten är i dag mycket hög vid våra skyttebanor.

Om polisen nu har för avsikt att utöka sina ansvarsområden och genom sin tillämpning utöka kontrollerna och tillsynen av landets redan i dag fungerande skyttebanor borde detta vara en fråga som bör lyftas till en högre politisk nivå för att avgöras hur det ska skötas och om detta verkligen behöver vara ett av polisens ansvarsområden. Ska verkligen polisens knappa resurser användas för detta ändamål? 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Anser statsrådet att dessa planerade och utökande kontroller av landets lagliga jakt- och sportskyttebanor verkligen är en uppgift som polisen ska lägga ännu mer resurser och tid på då man redan i dag inte hinner med brottsbekämpningen fullt ut och polisbristen är akut, och avser statsrådet att på något sätt agera i frågan?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-07-10 Överlämnad: 2019-07-11 Sista svarsdatum: 2019-07-25 Svarsdatum: 2019-08-15 Anmäld: 2019-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga