Utökat tjänstemannaansvar

Skriftlig fråga 2018/19:686 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Genom ett tillkännagivande beslutade riksdagen den 18 april 2018 att uppmana regeringen att se över lagstiftningen om tjänstefel med inriktningen att fler handlingar än i dag ska kunna bestraffas. Riksdagen framhöll bland annat att ett utökat straffansvar för tjänstefel i den offentliga förvaltningen skulle öka förtroendet för den offentliga verksamheten men också förbättra medborgarnas rättssäkerhet.

Med tanke på att myndigheters beslut har stor påverkan på enskildas situation är det viktigt att ovanstående tillkännagivande får en snabb beredning. 

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När avser ministern att överlämna en proposition om utökat tjänstemannaansvar till riksdagen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-05-21 Överlämnad: 2019-05-22 Anmäld: 2019-05-27 Svarsdatum: 2019-05-29 Sista svarsdatum: 2019-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga