Utredning om assistanstimmar

Skriftlig fråga 2015/16:1333 av Margareta B Kjellin (M)

Margareta B Kjellin (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Regeringen har utfärdat direktiv till en utredning av Försäkringskassan om assistanstimmarna där andemeningen är att man vill minska antalet beviljade timmar och utbetalad assistansersättning. Statsrådet misstänkliggör de företag som tillhandahåller tjänsterna i en debatt i Agenda den 5 juni och beskyller dem för att missbruka de medel som de erhåller för sina tjänster. Detta trots att det är Försäkringskassan som beslutar om antalet timmar som beviljas. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

Hur avser statsrådet att säkerställa att livskvaliteten för brukarna inte försämras när man minskar de beviljade assistanstimmarna, och vilka belägg har statsrådet för att det bland företagen förekommer ett utbrett fusk med assistanstimmar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-06-08 Överlämnad: 2016-06-09 Anmäld: 2016-06-10 Sista svarsdatum: 2016-06-15 Svarsdatum: 2016-06-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga