Utredning om djurrättsaktivister

Skriftlig fråga 2019/20:1701 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I mars 2019 utlovade statsrådet Morgan Johansson under en interpellationsdebatt en utredning om att lagen om olaga intrång hos våra lantbrukare ska ses över. Våra bönder måste skyddas från militanta djurrättsaktivister och därför presenterade han att en utredning skulle tillsättas för att lagstiftningen kring olaga intrång och hemfridsbrott skulle ses över. Efter denna utfästelse i riksdagens kammare har det dock varit väldigt tyst från ministern i frågan.

Den 26 november ställde undertecknad en fråga till statsrådet Johansson som löd: 

”Varför har ministern och regeringen inte sjösatt den utlovade utredningen än?”

Svaret på denna fråga dröjde ända till den 6 mars 2020, då med beskedet att beredning pågår. Det har nu gått över 15 månader efter att ministern utlovade utredningen och det har fortfarande inte sjösatts nån utredning.

I slutet av maj kommenterade statsrådet Johansson till TT på nytt att en utredning är på gång. I artikeln framgår också att en tjänsteman på Justitiedepartementet ska ha fått i uppdrag att se över straffbestämmelserna för brottet olaga intrång. Det är positivt att någon på Justitiedepartementet tittar på frågan, men problemet med militanta djurrättsaktivister förtjänar uppmärksamhet från fler än en enstaka tjänsteman. Det förtjänar en egen utredning, vilket tidigare utlovats.

I Göteborgs-Posten den 30 juni kan man läsa om en rapport kring djurrättsaktivister som Center mot våldsbejakande extremism (CVE), en del av Brottsförebyggande rådet, har tagit fram. Enligt texten i GP är rapporten ”tänkt som en kunskapsgenomgång av den information och forskning som finns tillgänglig på området, ett dokument som planeras offentliggöras inom kort. Bakgrunden är att allt fler kommuner och lokalpolisområden runt om i landet flaggat för problem med just brottslig djurrättsaktivism.” Man påpekar också att det är svårt att klassificera in djurrättsextremisterna i någon av de tre erkända extremistgrupperna vänsterextremister, högerextremister och islamister, även om det i många lägen finns kopplingar till vänsterextrema rörelser.

Titeln på artikeln lyder ”Djurrättsaktivister klassas nu som våldsbejakande extremister.” Man ser det alltså som en egen gruppering av extremister. Detta borde göra att statsrådet och justitiedepartementet snabbar på kring det man kallar beredning för att kunna möta detta hot mot våra lantbrukare, våra hjältar som producerar våra högkvalitativa, sunda och goda svenska matvaror.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson lyder:

 

När beräknar ministern att den utlovade utredningen kring hur vi kan värja våra lantbrukare mot dessa djurrättsextremister kan börja?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-06-30 Överlämnad: 2020-07-01 Besvarad: 2020-07-15 Sista svarsdatum: 2020-07-15 Anmäld: 2020-08-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga