Utredning om inrättande av trafikmedicinska enheter

Skriftlig fråga 2016/17:1795 av Barbro Westerholm (L)

Barbro Westerholm (L)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Frågan om körkortsprövning för årsrika människor med hälsoproblem har återigen kommit på dagordningen efter det att en 84-årig kvinna kört på och så allvarligt skadat en 90-årig kvinna att hon avled.

Vi lever allt längre och alltfler människor kör bil upp i hög ålder. De vill fortsätta använda bilen för den rörelsefrihet den ger dem. Samtidigt kan vi inte blunda för att det finns sjukdomar som påverkar körförmågan. Hit hör demens, stroke och synfältsbegränsningar. Det är då viktigt att det görs en professionell bedömning av de drabbades möjligheter till säker bilkörning. En sådan kan vara svår för en behandlande läkare att göra. Att ta körkortet från en patient som man vill ha en bra relation till för att kunna behandla vederbörandes hälsoproblem kan vara svårt.

Vägverket föreslog för ett antal år sedan inrättande av trafikmedicinska centra som efter remittering från läkare bl.a. skulle ha till uppgift att bedöma en persons körförmåga. Flertalet remissinstanser var positiva till förslaget. Sådana centra finns på några ställen i Sverige, bl.a. i Stockholm. De har kunnat visa att man med modern teknik kan göra sådana undersökningar med hög säkerhet. Tyvärr är de för få för att ha kapacitet att ta sig an alla de fall som skulle behöva utredas.

Jag har vid flera tillfällen motionerat till riksdagen om inrättandet av sådana centra, senast under allmänna motionstiden hösten 2015 (2015/16:205). Motionen avslogs med hänvisning till pågående arbete om trafiksäkerhet i regeringskansliet.

Med anledning av de senast inträffade trafikolyckorna med allvarlig utgång vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth följande: 

Kan statsrådet tänka sig att aktualisera frågan om inrättande av trafikmedicinska enheter för bedömning av körförmågan hos personer med sjukdomar som kan påverka körskickligheten?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-10 Överlämnad: 2017-08-14 Sista svarsdatum: 2017-08-28 Svarsdatum: 2017-08-29 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga